Ψάρεμα στο Ναύπλιο. Λυθρίνια με την τεχνική του εγγλέζικου.