Ενημέρωση για θέματα αλιευτικής νομοθεσίας

Το Τμήμα Αλιείας, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, το οποίο εποπτεύει την αλιεία στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, έχει διαπιστώσει για την αλιεία δολωμάτων, ότι αυτή, διενεργείται παραδοσιακά και σε μικρή κλίμακα από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς στην περιοχή μας. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι διενεργούν αλιεία δολωμάτων, ότι απαιτείται να προμηθευτούν «Άδεια Αλιείας Δολωμάτων», όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 109/2002 «Αλιεία Δολωμάτων»).

Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι, στην περιοχή μας εξαλιεύονται είδη διθύρων μαλάκιων, όπως Πίννα (Pinnasp.) και Πετροσωλήνας (Lithophagasp.), των οποίων, απαγορεύεται η αλιεία και η εμπορία τους, σύμφωνα με την αλιευτική νομοθεσία.

Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία. Τηλ. 26713-60572/573/643.

 ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ