Σάλος έχει ξεσπάσει στους κόλπους των ερασιτεχνών ψαράδων με την υιοθέτηση νέων κανόνων που φέρνει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Η θέσπιση άδειας αλιείας, με κόστος έως 15 ευρώ, προκαλεί αντιδράσεις και ανησυχίες, τόσο για το οικονομικό βάρος που επιβάλλει, όσο και για την αποτελεσματικότητά της στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κύριες Ενστάσεις:

  • Χαράτσι: Πολλοί ερασιτέχνες ψαράδες θεωρούν το κόστος της άδειας άδικη επιβάρυνση για ένα χόμπι που ασκούν περιστασιακά.
  • Αποτελεσματικότητα: Εκφράζονται αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα ρύθμιση θα συμβάλει στην πάταξη της λαθραλιείας και στην προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.
  • Ανισότητες: Κριτική ασκείται για το οριζόντιο μέτρο, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τη συχνότητα ή το είδος της αλιείας που ασκεί κάθε ψαράς.
  • Εφαρμογή: Ανησυχίες υπάρχουν για την υλοποίηση και τον έλεγχο της τήρησης των νέων κανόνων, με φόβους για γραφειοκρατία και αυθαίρετη ερμηνεία.

Εναλλακτικές Προτάσεις:

  • Κριτήρια: Προτείνονται κριτήρια χορήγησης άδειας, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα ψαρέματος, το είδος των αλιευμάτων και τον εξοπλισμό.
  • Ενίσχυση Ελέγχων: Εντατικοποίηση των ελέγχων για πάταξη της λαθραλιείας, σε συνδυασμό με μέτρα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των ψαράδων.
  • Συνεργασία: Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εκπροσώπους των ερασιτεχνών ψαράδων για την εξεύρεση λύσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και ανησυχίες τους.

Αναμένεται η υλοποίηση των νέων κανόνων από 1/1/2025, με παράλληλη συζήτηση και αξιολόγηση των επιπτώσεών τους. Η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης θα κριθεί από την τήρηση των στόχων της για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εξασφάλιση της βιώσιμης αλιείας, λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες ανησυχίες των ερασιτεχνών ψαράδων.