Η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή αλλά κυρίως η υπεραλίευση έχουν εξαντλήσει τα ιχθυοαποθέματα της Μεσογείου. Οι επιστήμονες που παρακολουθούν τη κατάσταση έχουν επισημάνει εδώ και χρόνια τον κίνδυνο, ενώ οι αλιείς μέρα με τη μέρα βλέπουν στα δίχτυα τους όλο και λιγότερα ψάρια. Πάνω από 300.000 άνθρωποι που απασχολούνται άμεσα στον αλιευτικό κλάδο κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους, με αποτέλεσμα οι  χώρες της Μεσογείου να βρίσκονται μπροστά σε κινδύνους επισιτιστικής και βιοποριστικής κρίσης που θα απειλήσουν και την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. Παράλληλα μια πλούσια βιοποικιλότητα περίπου 12.000 ειδών που διαβιούν στη Μεσόγειο κινδυνεύει να εξαφανιστεί…

…η συνέχεια στο http://www.athensvoice.gr