Στα τέλη Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η ερευνητική αποστολή από τη θαλάσσια ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους, για την καταγραφή των πληθυσμώn των θαλάσσιων θηλαστικών στο ανατολικό Αιγαίο
Video Rating: 4 / 5