Αυτή την φορά, ο Σώτος “ψάρεψε” κάτι το διαφορετικό στην αρχή!

Έναν γλάρο!Cool

Και επειδή έκανε το καλό και τον ελευθέρωσε  ή αμοιβή του ήρθε… από την θάλασσα! 

Video Rating: 5 / 5