•  

 

Ένα αρκετά καλό βίντεο!!!Ψάρεμα για ντάσκες με την τεχνική του jigging.

Video Rating: 4 / 5