Και οι ψαράδες στον….τουρισμό!

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας
  •  
  •  
  •  

Επιτέλους σε εφαρμογή ο νόμος για τον αλιευτικό τουρισμό- τι προβλέπει η ΚΥΑ και το ενδιαφέρον για την Κρήτη

Όταν οι άλλοι ανακάλυπταν τον αλιευτικό τουρισμό εμείς- όπως πάντα- κρατούσαμε ομπρέλα! Κι όταν επιτέλους το 2012 πέρασε Νομος που επιτρέπει σε επαγγελματίες ψαράδες να αξιοποιήσουν τα σκάφη τους  ώστε να συμπληρώνουν το εισόδημά τους, προσελκύοντας τους τουρίστες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις διάφορες μεθόδους και τεχνικές ψαρέματος μπλέξαμε στα δίχτυα της γραφειοκρατίας! Μόνο πριν λίγες εβδομάδες κατάφεραν τα συναρμόδια υπουργεία να βγάλουν την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και μπορούν από φέτος πλέον οι αλιείς νομίμως να εξυπηρετήσουν τους τουρίστες!

Το ενδιαφέρον και στην Κρήτη είναι πολύ μεγάλο πλέον για τον αλιευτικό τουρισμό και ήδη όλοι οι σύλλογοι των επαγγελματιών αλιέων έχουν στα χέρια τους τις εγκυκλίους βάσει των οποίων μπορούν να προχωρήσουν σε «μισθώσεις» όπως προβλέπει ο Νομος. Και πάλι πάντως υπάρχουν…αδιευκρίνιστα στοιχεία όπως παραδέχεται και στην εγκύκλιο που απέστειλε η προϊσταμένη της διεύθυνσης αλιείας Ηρακλείου κ.Στρ. Καούρη.

Αρμόδια Αρχή για την υποβολή αιτήματος αναγγελίας για την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού είναι η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί τον φάκελο του σκάφους.

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι οι εξής:

– Να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα.

– Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία εκτός της Τράτας βυθού με δίχτυα (Μηχανότρατα) και του Γρίπου που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα).

– Να πληρούν τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων Το πείραμα ευστάθειας που προβλέπεται στο Π.δ. 918/1979, διενεργείται με τον αλιευτικό εξοπλισμό του πλοίου σε κατάσταση χρήσης του.

-Να παραλαμβάνουν μέχρι 12 επιβάτες

-Να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Πιστοποιητικό Ασφαλείας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση) Κατά τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού οι επαγγελματίες αλιείς ή σπογγαλιείς προβαίνουν σε επίδειξη τεχνικών αλιείας ή σπογγαλιείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική αλιευτική νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές μεθόδους και εργαλεία τα οποία καθορίζονται στην επαγγελματική άδεια του σκάφους, με εξαίρεση την Τράτα βυθού με δίχτυα (Μηχανότρατα) και το Γρίπο που σύρεται από σκάφος (Βιντζότρατα).

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να παίρνουν επιβάτες για αναψυχή και ταξιδάκια.

Ο Νομος

Ο όρος «Αλιευτικός Τουρισμός» είναι μία εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία περιλαμβάνει ψυχαγωγικές δράσεις ενημέρωσης, αναψυχής και θαλασσινής εξοικείωσης τουριστών, μέσω της επιβίβασής τους σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία πρόσθετη πηγή απόκτησης εισοδήματος από τους αλιείς μέσα στα πλαίσια της ημιδιαφοροποίησης ή και πλήρους διαφοροποίησης της επαγγελματικής αλιευτικής δραστηριότητας, γεγονός που αποτελεί έναν από τους στόχους της Κοινής Ευρωπαικής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μέσα στα πλαίσια της μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας.

Ο νόμος ισχύει από το 2012, με τις τελικές τροποποιήσεις να έχουν τεθεί σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2013. Ο λόγος για τον Νόμο περί Αλιευτικού Τουρισμού, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες αλιείς να συμπληρώνουν το εισόδημά τους, προσελκύοντας τους τουρίστες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις διάφορες μεθόδους και τεχνικές ψαρέματος, καθώς, όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι περισσότεροι νησιώτες, αυτές αλλάζουν από τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή.

Αυτή λοιπόν τη μορφή τουρισμού, ήρθε να προωθήσει και να θεσμοθετήσει το πολυνομοσχέδιο του 2012 περί «Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλων διατάξεων», θέτοντας τα νομικά πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνεται η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα από τους αλιείς.

Τη μόνη παράμετρο που δεν όριζε αυτός καθ’αυτός ο νόμος, είναι αυτή που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό των οποίων θα παρέχεται η Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού, αφού για τη ρύθμιση αυτών, επιτάσσει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Πολιτισμού και Τουρισμού. Κάτι που γίνεται τώρα με την ΚΥΑ.

Οι δράσεις στα πλαίσια του Αλιευτικού Τουρισμού περιλαμβάνουν:

– Την επίδειξη τεχνικών αλιείας, σπογγαλιείας, και μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και της χρήσης συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων από τους ίδιους τους τουρίστες ή και την άμεση και ενεργό συμμετοχή των τουριστών σε αυτές τις δραστηριότητες και πρακτικές, τόσο στον υδάτινο χώρο όσο και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στην παράκτια, παρόχθια και παραλίμνια ζώνη

– Την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε παράκτιες, παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές αλιευτικών κοινοτήτων

– Την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν με στόχο την ψυχαγωγία και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη μέσω της επαφής του με την αλιεία και την σπογγαλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της και τέλος, την διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για όλα τα ανωτέρω.

Για να συσταθεί μια επιχείρηση αλιευτικού τουρισμού, η οποία θα παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες στους τουρίστες – επισκέπτες, ο νόμος ορίζει, ότι θα πρέπει «να ανήκει σε επαγγελματία αλιέα ή επαγγελματίες αλιείς ή συνεταιρισμούς αυτών ή υδατοκαλλιεργητές και να χρησιμοποιεί επαγγελματικά αλιευτικά ή και σπογγαλιευτικά σκάφη που είναι επίσημα καταχωρισμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο ή στο Μητρώο Αλιευτικών σκαφών Εσωτερικών Υδάτων»

Ο αλιευτικός τουρισμός διεξάγεται εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης και όπου διενεργείται αλιεία, καλλιέργεια και εκτροφή υδρόβιων οργανισμών.

Πηγή: cretalive

 
  • Αφήστε μια απάντηση

    Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.