Ένα βίντεο για τους χειριστές  βυθόμέτρων. Ο φίλος μας  STAYALIVE1976 μάς παρουσιάζει έναν σύντομο οδηγο για το Lowrance HDS 9 Gen 3, στο πώς να φτιάχνουμε τον δικό μας χάρτη, όταν είμαστε στο ψάρεμα!