Κατασκευή αρματωσιάς με διπλάρι για βάθη μεταξύ 20 με 30 μέτρα.
Video Rating: 4 / 5