Ένα πολύ καλό βίντεο που παρουσιάζει δύο (2) παραλλαγές τις δυναμικής ρηχής ενέδρας χωρίς  την χρήση όπλου, λόγω απαγόρευσης Μαΐου.

.