Τελικά οι τσιπούρες και οι σαργοί “χτυπάνε” καλύτερα όταν αρχίζει να νυχτώνει. Τουλάχιστον αυτό μας επιβεβαιώνει με το παραπάνω βίντεο ο φίλος μας ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ