Από 1/1/2017 σε ισχύ η συμφωνία για τις αλιευτικές δυνατότητες στα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων.

Ο επίτροπος Αλιείας της ΕΕ, Καρμένου Βέλα, μαζί με την Γκαμπριέλα Ματέτσνα, υπουργό γεωργίας της Σλοβακίας και πρόεδρο του Συμβουλίου.
Ειδικότερα, το Συμβούλιο υπουργών γεωργίας και αλιείας στις 14 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για τα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων του 2107 και του 2018.

Η ομόφωνη συμφωνία αφορά τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TACs) και τις ποσοστώσεις για τα αποθέματα ψαριών όπως: καρχαρίες βαθιών υδάτων, μαύρα σπαθόψαρα, ποντικουρόψαρα (γρεναδιέρος των βράχων), μακρόουροι, μπέρυχες, πελαγίσια λιθρίνια και σαλούβαρδοι.  Η συμφωνία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2017.

«Με την απόφασή μας τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήσαμε περαιτέρω πρόοδο στη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων. Τα επόμενα δύο χρόνια τα αλιεύματα θα πρέπει να μειωθούν ώστε να μπορούν τα αποθέματα να ανασυσταθούν και να αξιοποιηθούν κατά τρόπο βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στην υγεία των θαλασσών μας και το μέλλον των αλιέων μας», ανέφερε η Γκαμπριέλα Ματέτσνα, υπουργός γεωργίας της Σλοβακίας και πρόεδρος του Συμβουλίου.

Πολυετές σχέδιο για ιχθυοπληθυσμούς βαθύβιων ειδών στη Βόρεια Θάλασσα
Οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ προέβησαν, επίσης, σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης για τους ιχθυοπληθυσμούς βαθύβιων ειδών στη Βόρεια Θάλασσα.

Τα κράτη μέλη χαιρέτισαν σε γενικές γραμμές την πρόταση και αναγνώρισαν την ποιότητα του επιστημονικού έργου που υπήρχε πίσω από αυτή. Ορισμένες αντιπροσωπείες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την πολυπλοκότητα του σχεδίου κανονισμού. Τόνισαν τη σημασία της διατήρησης κάποιας διακριτικής ευχέρεια και ευελιξίας, και να μην περιορίζονται θέτοντας στόχους απόθεμα σε απόθεμα.

Ο στόχος της πρότασης είναι να εξασφαλιστεί η βιώσιμη εκμετάλλευση των ιχθυοπληθυσμών βαθύβιων ειδών στη Βόρεια Θάλασσα, η διασφάλιση του σεβασμού των αρχών της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) και η οικοσυστημική προσέγγιση διαχείρισης της αλιείας. Το σχέδιο αποσκοπεί επίσης να αντιμετωπίσει το ζήτημα της μικτής αλιείας.