Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει ο ελληνικός αλιευτικός κλάδος, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά του και την τροφοδοσία της αγοράς με ντόπια ψάρια. Δύο καίρια ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο: η δυσκολία επάνδρωσης των αλιευτικών σκαφών και η αύξηση των παράνομων ελληνοποιήσεων.

Έλλειψη πληρωμάτων: Αδυναμία χορήγησης βίζας σε αλιεργάτες από την Αίγυπτο, με τους οποίους υπάρχει διακρατική συμφωνία. Περίπου 100 αλιευτικά σκάφη παραμένουν ακινητοποιημένα πανελλαδικά, με δραματικές επιπτώσεις στην παραγωγή. Κενό στον αλιευτικό κλάδο εδώ και 6-7 χρόνια, με δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων εργασίας. Παράνομες απορρίψεις αιτήσεων για βίζα, παρά την ύπαρξη διακρατικής συμφωνίας.

Παράνομες ελληνοποιήσεις: Εισαγωγή ψαριών από το εξωτερικό χωρίς αναγραφή της χώρας προέλευσης. “Βάπτισμα” των εισαγόμενων ψαριών ως ελληνικά, πλήττοντας την ελληνική παραγωγή και την ενημέρωση των καταναλωτών. Διπλάσιες ποσότητες εισαγόμενων ψαριών σε σχέση με την ελληνική παραγωγή μηχανότρατας.

Συνέπειες: Απειλή για τη βιωσιμότητα του ελληνικού αλιευτικού κλάδου. Μείωση της εγχώριας παραγωγής ψαριών. Αθέμιτος ανταγωνισμός προς τους Έλληνες αλιείς. Παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς την προέλευση των ψαριών.

Κάλεσμα για λύσεις: Άμεση διευθέτηση του προβλήματος χορήγησης βίζας στους Αιγύπτιους αλιεργάτες. Ενίσχυση των ελέγχων για την πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων. Προστασία της ελληνικής αλιείας και διασφάλιση της υγιούς και ενημερωμένης κατανάλωσης.