Παραθέτουμε την επιστολή όπως ακριβώς είναι από τη πηγή του άρθρου:

mesologi
Κε Υπουργέ,
Η παραδοσιακή ιδιότυπη βάρκα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου οδηγείται σε καταστροφή με την εφαρμογή της σχετικής διάταξης του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16-7-2015) και της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του N. 4111/2013  όπου προσετέθη  η υποπερίπτωση που αναφέρει ότι :
«v) Για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) μέτρων, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από το φόρο της περίπτωσης v εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπον τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.».
Δυστυχώς δεν εξαιρεί τα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη τύπου «Γαΐτες (Πριάρια) των λιμνοθαλασσών όπου κατασκευάζονται σε παραδοσιακά ναυπηγεία της περιοχής μας και έτσι διατηρείται η παράδοση στην περιοχή μας.
Η φορολόγηση των παραδοσιακά ξύλινων σκαφών τύπου «Γαΐτες (Πριάρια) είναι ταφόπλακα στην συνέχιση της παράδοσης της περιοχής μας που σε όλες τις φωτογραφίες προβολής της περιοχής μας είναι σημείο κατατεθέν.
Γαΐτες (Πριάρια) της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου που το Μήκος τους κυμαίνεται από 6,0 – 7,0μ, και το Πλάτος τους από 1,20 – 1,40μ. Επειδή, η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι μια ιδιαίτερη μορφή υγρού στοιχείου, που αποτελείται από μια χερσαία έκταση και καλύπτεται από θάλασσα βάθους γύρω στα 30 εκατοστά απαιτείται η κατάλληλη διαμόρφωση των βαρκών της, για επικοινωνία και για αλιεία. Η κίνηση τους γίνεται με ένα κοντάρι που πιεζόμενο στο βυθό της λιμνοθάλασσας κινεί τη βάρκα.
Αυτές τις λιμνίσιες βάρκες άλλοι τις ονομάζουν Γαΐτες και άλλοι Πριάρια. Αυτοί που τις ονομάζουν Πριάρια, τις ξεχωρίζουν ανάλογα με το μέγεθός τους. Τα πολύ μικρά τα ονομάζουν Γαΐτούλες, τα μικρά Γαΐτες και τα μεγαλύτερα Πριάρια.
Η μορφή και η κατασκευή αυτών των βαρκών είναι επηρεασμένη από τα θαλασσινά σκαριά, ανεξάρτητα από την διαμόρφωση του επίπεδου πυθμένα τους και τη δευτερεύουσα μέθοδο συνδέσεως των κατασκευαστικών μελών τους. Στην περιοχή του πρωραίου πάγκου υπάρχει μια υποδοχή η οποία χρησιμεύει για τη στήριξη ενός κοντού ιστού με πανί τύπου σακολέβα και μερικές φορές λατινιού με πόδι.
Το βασικότερο δε στοιχείο είναι η σχέση ασφαλούς πλεύσης η οποία είναι συνάρτηση του μήκους  και του πλάτους. Επομένως το μικρότερο μήκος δεν μπορεί να είναι κάτω των 6 μέτρων.
Στις Εικόνες 25 και 26 φαίνονται 2 χαρακτηριστικές βάρκες αυτού του τύπου (Γαΐτα στην λιμνοθάλασσα – mesologgi.wordpress.com).
Η ανωτέρω διάταξη θα αναγκάσει το πλήθος των ερασιτεχνών να απομακρύνουν τις βάρκες των από την ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας και όχι μόνο αλλά και από σημεία φωτογράφισης και προβολής της περιοχής μας όπως -λιμάνι Μεσολογγίου-Τουρλίδα-Αιτωλικό, με αποτέλεσμα την καταστροφή αυτών καθώς είναι ξύλινα.
Ευελπιστούμε στις άμεσες από μέρους σας ενέργειες για την σωτηρία του δημοφιλούς  για την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου –Αιτωλικού στοιχείου προβολής και διατήρησης της παράδοσης.
Μετά τιμής
Ανδρέας Μπιλάλης
Κάτοικος Μεσολογγίου