Από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως και το τέλος Ιανουαρίου του 2016 απαγορεύεται η αλιεία χελιού και άλλων υδρόβιων ζώων στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του τμήματος Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πιο αναλυτικά, η εν λόγω ανακοίνωση, με τις επιμέρους απαγορεύσεις, αναφέρει τα εξής:

Με την Υπουργική Απόφαση αρ. 643/39462/01-04-2013 (ΦΕΚ 883/τ.Β΄/2013) «απαγορεύεται απολύτως για χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους έως το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους η διενέργεια αλιείας χελιού, με κάθε μέσο και κάθε εργαλείο, εντός των ποταμών και των δέλτα αυτών, περιμετρικά και σε ακτίνα 3νμ από τις εκβολές», καθώς επίσης «απαγορεύεται απολύτως η ερασιτεχνική αλιεία χελιού  καθ’  όλο το έτος σε όλη την Επικράτεια».

Η απαγόρευση υφίσταται στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν (ΕΚ) αρ. 1100/07 για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος του ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) και σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Εθνικού Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι με το Β.Δ. 142/1971 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄/1971) απαγορεύεται απολύτως η αλιεία σε όλες τις λίμνες και τους ποταμούς για τα παρακάτω είδη: α) πέστροφας από 1η Νοεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου, β) κορέγονου κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο και γ) καραβίδας από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαΐου, κάθε έτους.

Οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα τήρησης – εφαρμογής της απαγόρευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς των και την επιβολή στους παραβάτες των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ., τηλ.: 23104783575,-357, καθώς και στα γραφεία των τοπικών Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων:

1) Ημαθίας: τηλ. 2331350123,

2) Θεσσαλονίκης, Τμ. Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων Λαγκαδά: τηλ. 2394331048

3) Κιλκίς: τηλ. 2341350153

4) Πέλλας: τηλ. 2381351256

5) Πιερίας: τηλ. 2351351141

6) Σερρών: τηλ. 2321355248, 7) Χαλκιδικής: τηλ. 2371351261.