•  
Όταν το ψάρεμα , πάει καλά…
Αξιολόγηση

Παρόλι την ταλαιπωρία ο Σώτος (πάλι) “έβγαλε” ένα εκλεκτικό ψάρι! Δυνατός για μια ακόμη φορά ο Άρχοντας!