Απαγορεύεται η αλιεία σε λιμνοδεξαμενές και τις φυσικές και τεχνητές λίμνες του νομού Πιερίας μέχρι Παρασκευή 9 Ιουνίου για την προστασία της αναπαραγωγής των κυπρινοειδών, των λοιπών ιχθύων και υδρόβιων οργανισμών.

Επίσης, απαγορεύεται για τους ίδιους λόγους και η αλιεία σε όλους τους ποταμούς, τους παραποτάμους, τους χείμαρρους, ρυάκια, τα γεωφράγματα, τα κανάλια στα όρια του νομού Πιερίας μέχρι την Τετάρτη 7 Ιουνίου.
Πιο αναλυτικά, με ανακοίνωσή του, το τμήμα Αλιείας σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την αριθ. 5351οικ./17.04.2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφίας Μαυρίδου (ΑΔΑ: ΩΙΛ37ΛΛ-Δ57), απαγορεύεται η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) με κάθε μέσο και εργαλείο στις λιμνοδεξαμενές καθώς και στις φυσικές και τεχνητές λίμνες του νομού Πιερίας από Τετάρτη 26 Απριλίου και ώρα 12.00 π.μ. μέχρι Παρασκευή 9 Ιουνίου και ώρα 12.00 π.μ. για την προστασία της αναπαραγωγής των Κυπρινοειδών, των λοιπών ιχθύων και υδρόβιων οργανισμών.

Επίσης, σύμφωνα με την αριθ. 143546(487)/12.04.2017 Απόφαση Αντιπεριφεριάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θεοφάνη Παππά (ΑΔΑ: Ω8Ξ07ΛΛ-ΟΜ4), απαγορεύεται η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) με κάθε μέσο και εργαλείο σε όλους τους ποταμούς, τους παραποτάμους, τους χείμαρρους, ρυάκια, τα γεωφράγματα, τα κανάλια στα όρια του Νομού Πιερίας από Τρίτη 25 Απριλίου και ώρα 12.00 π.μ. μέχρι Τετάρτη 7 Ιουνίου και ώρα 12.00 π.μ. για τους ίδιους λόγους.

Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2040/92.
Αρμόδιοι για την τήρηση-εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων είναι οι Αστυνομικές Αρχές και η Δ/νση Δασών του Νομού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πηγή : http://www.agronews.gr