Αν και το βίντεο, από κατασκευαστικής πλευράς, φαίνεται “φτωχό”, η κατασκευή δείχνει να είναι  καλή από τον φίλο μας Νίκος Μπι. Η ακουστική (στην αρχή του βίντεου) είναι δυστυχώς “κακή” , αλλά ευτυχώς  βελτιώνεται αρκετά στην συνέχεια.