Οι εναλλακτικές λύσεις στο ψάρεμα δίνουν πάντα καλά αποτελέσματα.
 Λίγα καλαμάρια από τον καταψύκτη, μιας και τα ζωντανά είναι ελάχιστα και όλα γίνονται.
 Έκαναν το ψάρεμα, απόλαυση!

Το απολαύσαμε δεόντως φίλε Vasili