Δοκιμή πολυεστερικού σκάφους Compass 135 CC του ναυπηγείου Compass της εταιρίας Αφοι Δ. Σαμούχου Ο.Ε. που παρουσιάστηκε στο DVD του Boat & Fishing Ν.34.