Όσοι έχετε “ενστάσεις” ότι τα μονολάστιχα δεν χτυπάνε “καλά” στα μεγάλα βάθη, ο φίλος μας Photis  πραγματοποιεί μια δοκιμή στα 33.1 μέτρα και μάς παρουσιάζει το αποτέλεσμα!