•  
  •  
  •  


 

Ο φίλος μας  spyros andriotis, μας παρουσιάζει ενα ψάρεμα κεφάλου, σαργού και μελανουριού με την μέθοδο του εγγλέζικου