Αυτή την φορά θα τα δούμε τα πράγματα … “εκ των εσω”!!! Παρακολουθήστε ένα βίντεο ψαρέματος μαγιάτικου (με μολύβι φύλακα ) μέσα από τον βυθό!

Video Rating: 4 / 5