Ψαρεύουμε με καθετή σαργούς στα ρηχά ,όλες οι κινήσεις μας ,το κατέβασμα των βαριδιών αλλά και το ανέβασμα των ψαριών "διαγράφονται" με απόλυτη ακρίβεια στην οθόνη του βυθομέτρου μας.

Ωραίο βίντεο για όσους δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για τα βυθόμετρα και θέλουν να “πάρουν” μια “καλή” γεύση.

Ψάρεμα με την τεχνική της καθετής στο βυθόμετρο