Άμα σε “θέλει” η ψαριά σου μπορεί να έχει μία πολύ καλή εξέλιξη! Φυσικά το νυχτερινό παραγάδι, συνήθως έχει καλύτερα αποτελέσματα!