Ψάρεμα τσιπούρας από την ακτή! Τα υπόλοιπα… επί της οθόνης! 🙂

Aρματωσιά – Rotating Rig 

CONSTADINE ZAFIRIOU-AGGELO ROKANA -FISHING WITH 2 ZZIPLEX PROFILE!!!
SINKER 130gr – REEL GEAR RATIO 5.1:1
LINE 0.28 – SHOCKLEADER 0.65