Ψάρεμα Σαλάχι με παραγάδι, Κομοτηνή, Μαρώνεια, πλατανιτης, 2014, παραγάδι.