Τα ποταμίσια ψάρια έχουν μία ευλογία ( τα περισσότερα) αντέχουν πολλές ώρες έξω από το νερό κάποια αντέχουν έως και 40 ώρες.