•  

Ψάρεμα από την ακτή, με την τεχνική του spinning για παλαμίδες

Ψάρεμα spinning για παλαμίδες
🐟 Παρακαλούμε αφήστε μία αξιολόγηση 🐟