•  
Ψάρεμα spinning για παλαμίδες
🐟 Αφήστε μία αξιολόγηση 🐟

Ψάρεμα από την ακτή, με την τεχνική του spinning για παλαμίδες