Ψάρεμα από την ακτή, με την τεχνική του spinning για παλαμίδες