Το ψάρεμα των κυνηγών στην περιοχή της Χίου αρχίζει από 20 Αυγουστου μέχρι και τον Νοέμβριο. Τα ψάρια είναι σε μεγάλα κοπάδια αργότερα όμως τα βρίσκεις πιο μοναχικά.