Ένα “ψαρευτικό” και… όχι μόνο οδοιπορικό στη λίμνη του Λάδωνα!