Ένα πολύ καλό βίντεο που μας έρχεται από την Κρικελο της N. Κως .

Χτύπησε Ροφό 7,5 κιλά!!!


Video Rating: 4 / 5