•  

Ψάρεμα συρτής με μολύβι φύλακα στην Λέρο. Μια συναγρίδα 5.500κιλά με το φίλο μου παρέα (Dentex)