Αυτό θα πει επιτυχημένο ψάρεμα τσιπούρας. Είναι απόλυτα δικαιολογημένος ο τίτλος σε αυτό το βίντεο του Διονύση.
Video Rating: 5 / 5