Σφύριδες στα μεσόνερα! Ένα πολύ σπάνιο θέαμα για τον ψαροκυνηγό!

What a show of suspended white groupers! A very rare encounter! 

To παραπάνω μπορείτε να το δείτε και στην FB ομάδα ψαρέματος : GreekSpearFishing