Ένα ενδιαφέρον βίντεο στο οποίο ακούσαμε (δυστυχώς μόνο) λίγες χρήσιμες συμβουλές από έναν καταδυτικό ιατρό.

Προτείνουμε στους φίλους ψαρο-κυνηγούς να αφιερώσουν 5 λεπτά από τον χρόνο τους (αν και ειναι λιγότερο το κεντρικό θέμα) για να παρακολουθήσουν, (εστω) και αυτό το μικρο βίντεο ΑΝ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ μας παραπέμπει, στο να προμηθευτούμε την ταινία.

Video Rating: 5/ 5