•  

Είναι ποτέ δυνατόν να μην βρει ψάρια ο … Σώτος?