Σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Ελληνική Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Αλιευτικό Τουρισμό

Με στόχο την ανάδειξη των προοπτικών και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, το Συνέδριο “Γαλάζιοι Ορίζοντες” ανοίγει τις πόρτες του στις 24 και 25 Φεβρουαρίου στις αποθήκες του Παλαιού Ελαιουργείου της Ελευσίνας.

Διοργανωμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Συνέδριο αποτελεί μια πρωτοβουλία κομβικής σημασίας, καθώς για πρώτη φορά εξετάζει ολιστικά τα προβλήματα και τις δυνατότητες της Αλιείας, της Υδατοκαλλιέργειας και του Αλιευτικού Τουρισμού, κλάδων μείζονος σημασίας για την ελληνική οικονομία και τις εξαγωγές.

“Στόχος μας”, τονίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, “είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Επιδιώκουμε, μέσω ενός ειλικρινούς διαλόγου και της ανταλλαγής εμπειριών και προβληματισμών, να καταλήξουμε σε ουσιαστικές προτάσεις για το μέλλον της Αλιείας, της Υδατοκαλλιέργειας και του Αλιευτικού Τουρισμού”.

Στο Συνέδριο “Γαλάζιοι Ορίζοντες” θα συμμετέχουν σύσσωμοι οι φορείς που απαρτίζουν τον κλάδο, όπως επιστήμονες, τεχνοκράτες, εκπρόσωποι της αγοράς και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Στόχος της συνάντησης είναι η συλλογική αναζήτηση λύσεων και η σύνθεση προτάσεων πολιτικής προς όφελος του κλάδου και όλων των εμπλεκομένων μερών, χτίζοντας ένα βιώσιμο και ελπιδοφόρο μέλλον.

Σημαντικά σημεία:

  • Διεξαγωγή του Συνεδρίου “Γαλάζιοι Ορίζοντες” στις 24-25 Φεβρουαρίου.
  • Διοργάνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Εστίαση στις προοπτικές και τις προκλήσεις της Ελληνικής Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Αλιευτικού Τουρισμού.
  • Πρωτοβουλία ολιστικής εξέτασης των προβλημάτων και δυνατοτήτων των κλάδων.
  • Σημασία της Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Αλιευτικού Τουρισμού για την ελληνική οικονομία.
  • Στόχος: Ανάδειξη της σπουδαιότητας των υδάτινων πόρων.
  • Επιδίωξη: Ειλικρινής διάλογος, ανταλλαγή εμπειριών, ουσιαστικές προτάσεις.
  • Συμμετοχή: Φορείς του κλάδου, επιστήμονες, τεχνοκράτες, αγορά, πολιτική ηγεσία.
  • Σκοπός: Συλλογική αναζήτηση λύσεων, προτάσεις πολιτικής, βιώσιμο μέλλον.