Απαγορεύεται εδώ και στο εξής η αλιεία και η πώληση ειδών καρχαριών και σελαχιών σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να ενημερώσουν τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς καθώς και τους εμπόρους αλιευτικών προϊόντων.

Απαγόρευση στη διακίνηση και απαγόρευση καρχαριοειδών και σελαχιώνΣύμφωνα λοιπόν με το έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων του ΥΠ.Α.Α.Τ. με θέμα «Απαγόρευση διακίνησης ειδών καρχαριών και σελαχιών», πλέον τα είδη της Μεσογείου: Ταυροκαρχαρίας, Μεγάλος Λευκός καρχαρίας, Σαπουνάς ή προσκυνητής, Γκριζόβατος, Σκυλογαλέος, Πλατυσέλαχο, Ρυγχοκαρχαρίας, Λάμια, Στρογγυλόβατος, Ράτζα της Μάλτας, Διαβολόψαρο, Αγριοκαρχαρίας, Οξύνωτος, Πριονόψαρο, Πρίστης, Μαυρορινόβατος, Ρινόβατος, Λευκόβατος, Κτενοζύγαινα, Μεγάλος Σφυροκέφαλος, Ζύγαινα, Ακανθορίνα, Ματορίνα, και Αγγελόψαρο ή ρίνα, απαγορεύεται να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκτίθενται ή να διατίθενται προς πώληση.

Αν κάποιο από τα ψάρια αυτά αλιευτεί θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να ελευθερωθεί αμέσως ζωντανό και χωρίς τραυματισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία και την απαγόρευση στα καρχαροειδή οι αλιείς θα πρέπει να απευθυνθούν στα κατά τόπους Τμήματα Αλειίας των

 

Πηγή : http://www.boatfishing.gr