•  

Μερικές φορές σε μερικά τεχνητά δολώματα πχ σιλικονούχα, πρέπει να παρέμβουμε για να έχουμε αποτελέσματα. Εδώ θα δείτε ένα σιλικονούχο, πως θα περάσουμε το δεύτερο αγκίστρι…

Σωτος