ΨSparus_aurataάρι της Μεσογείου και του Ατλαντικού της οικογένειας  σπαρίδες, της τάξης περκόμορφα. Το σώμα της τσιπούρας είναι ατρακτοειδές, το χρώμα της ράχης κυανό σκοτεινό και ανάμεσα στα μάτια υπάρχει μια χρυσή λωρίδα σχήματος V.  Είναι σαρκοφάγο ψάρι μέγεθος περίπου 25 εκατοστά. Οι νεαρές τσιπούρες ως το δεύτερο έτος είναι αρσενικές και στην συνέχεια γίνονται θηλυκές. Η τσιπούρα αποτελεί αντικείμενο υδατοκαλλιέργειας που συντελείτε στις λιμνοθάλασσες.