Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να παραχωρήσει έως και 327 επαγγελματικές άδειες αλιείας για μικρά σκάφη πλήρους και μερικής απασχόλησης κατηγορίας Α’ και Β’ για τα έτη 2024-2028. Αυτή η ανακοίνωση ανοίγει την πόρτα για όσους επαγγελματίες αλιείας ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στη θάλασσα και να αιτηθούν για τη νέα άδεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 09 Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2023 στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ. Για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο αίτησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ, καθώς και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα φωτοαντίγραφα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησής τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Αλιείας Νόμο, δεν επιτρέπεται η αλιεία ιχθύων εντός ή εκτός των χωρικών υδάτων για τα σκάφη που φέρουν την κυπριακή σημαία χωρίς την κατάλληλη άδεια. Οποιοσδήποτε παραβαίνει αυτόν τον κανόνα υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης φυλάκισης μέχρι τριών ετών ή χρηματικής ποινής που μπορεί να φτάσει έως € 17.080, ή και των δύο ποινών μαζί.

Επιπλέον, πρέπει να σημειώσουμε ότι όλες οι υφιστάμενες άδειες αλιείας λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2023, επιβάλλοντας την ανάγκη για τους επαγγελματίες αλιείας να υποβάλουν αίτηση για νέα άδεια εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις και τα κριτήρια απόκτησης επαγγελματικής άδειας αλιείας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Εκεί θα βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις νέες επαγγελματικές άδειες αλιείας.