Το Λιμεναρχείο της Ναυπλίου ανακοίνωσε την επιτυχημένη κατάσχεση καταδυτικού και αλιευτικού εξοπλισμού κατά την διάρκεια ενός ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες της 05ης Οκτωβρίου 2023. Ο έλεγχος αυτός αποκάλυψε την ύπαρξη παράνομης υποβρύχιας αλιείας, μιας δραστηριότητας που απειλεί τον θαλάσσιο πλούτο και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμεναρχείου, η παράνομη αλιεία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ενός ερασιτεχνικού σκάφους μετά τη δύση του ηλίου. Οι αλιείς χρησιμοποίησαν καταδυτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων μπουκαλών αέρα, και φωτεινή πηγή για να διενεργήσουν την αλιεία. Αυτή η ενέργεια αντίκειται στον νόμο, συγκεκριμένα στις παραγράφους 1 (α), 2 (γ) και (ζ) του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 373/1985, όπως ισχύει.

Ως αποτέλεσμα, η Υπηρεσία κατέβαλε τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και κατάσχεσε τον καταδυτικό και αλιευτικό εξοπλισμό. Η αποτελεσματική δράση του Λιμεναρχείου αποτελεί μια σαφή απόδειξη της αποφασιστικότητάς του να προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον και να διατηρήσει τον υγιή θαλάσσιο πόρο για τις μελλοντικές γενιές.

Η παράνομη υποβρύχια αλιεία αποτελεί σημαντική απειλή για την οικολογική ισορροπία των θαλασσίων οικοσυστημάτων και την βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων. Οι αρχές ενθαρρύνουν το κοινό να συνειδητοποιήσει τη σημασία της τήρησης των θαλάσσιων νόμων και να συμβάλει στη διαφύλαξη του πλούτου των θαλασσών μας.