Με γνώμονα την προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έλαβε την απόφαση απαγόρευσης της αλιείας στον Πηνειό ποταμό και στους παραποτάμους, κανάλια και τεχνητές λίμνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από την 1η έως τις 15 Μαΐου 2024.

Η αλιεία, ως δραστηριότητα, δύναται να επηρεάσει αρνητικά την αναπαραγωγή των ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών, θέτοντας σε κίνδυνο την πληθυσμιακή τους ανάπτυξη και ενδεχομένως, την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Η απαγόρευση έρχεται να διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον για την αναπαραγωγή, συμβάλλοντας στην αύξηση των πληθυσμών και στην διατήρηση της ισορροπίας του υδάτινου οικοσυστήματος.

Η τήρηση της απαγόρευσης εναπόκειται στις Αστυνομικές αρχές και στις Δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να ελέγχουν και να επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα, οι παραβάτες διώκονται βάσει των Ν.Δ. 420/70, Ν. 1740/87 και Ν. 2040/92.

“Ενθαρρύνουμε τους πολίτες να σεβαστούν την απαγόρευση και να συνεισφέρουν στην προστασία της βιοποικιλότητας του Πηνειού ποταμού. Η υπεύθυνη στάση και η περιβαλλοντική συνείδηση οφείλουν να διακατέχουν κάθε δραστηριότητά μας, διασφαλίζοντας ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον για το υδάτινο πλούτο της περιοχής μας.”