Αυτό το ψάρεμα είχε “κάθε λόγο” να αρέσει στον Σώτο!
Γιατί;
Δείτε και θα καταλάβετε!