Το Τμήμα Αλιείας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με τις αλιευτικές κοινότητες, διοργανώνει μια εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα “Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – Ο ρόλος των αλιέων”. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων Ιωάννης Παυλακέλλης του Επιμελητηρίου Λέσβου τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 στις 17:00, και χρηματοδοτείται από το LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑΛ Α.Ε).

Στην εκδήλωση, προσκεκλημένοι ομιλητές θα αναλύσουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επαγγελματίες αλιείς στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον, θα συζητηθεί η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των απορριμμάτων από την αλιευτική δραστηριότητα και των παλιών αλιευτικών εργαλείων. Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστεί το σύστημα συλλογής και διάθεσης των αλιευτικών απορριμμάτων με την Επιχείρηση “Καθαρά Δίχτυα- Ζωντανές Θάλασσες”, η οποία θα υλοποιηθεί πιλοτικά στο νησί της Λέσβου, στο πλαίσιο της Πράξης “Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης, Προστασίας, Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Λέσβου”. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020”, το Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, με φορέα υλοποίησης το Τμήμα Αλιείας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και με τη συμμετοχή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.