Στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη της Επιτροπής για την Αλιεία στη Μεσόγειο, που διεξήχθη στη Μάλτα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας μιας κοινής πολιτικής και εναρμόνισης κανόνων μεταξύ των γειτονικών χωρών στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο κύριος στόχος αυτών των πολιτικών είναι η ενίσχυση των κανόνων και των ελέγχων για την αντιμετώπιση της υπεραλίευσης και της παράνομης αλιείας. Επιπλέον, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε την ανάγκη για επιπρόσθετες δράσεις και στρατηγικές προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτήν την κρίση.

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι καινοτομίες πρέπει να μετουσιώνονται σε έτοιμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα διατίθενται στην αγορά και θα προσφέρουν διευκολύνσεις στους αλιείς και τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή των μέτρων. Επίσης, τονίστηκε η σημασία της παρακολούθησης της παράνομης αλιείας και του έλεγχου της υπεραλίευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών ως θετικό παράδειγμα.

Σχετικά με την Ελλάδα, ο υπουργός τόνισε τη σημασία της στήριξης της μικρής παράκτιας αλιείας και την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Παράκτια Αλιεία. Αναφέρθηκαν επίσης τοπικές και χρονικές απαγορεύσεις στην αλιευτική δραστηριότητα, ενώ διεξάγονται εξετάσεις νέων προτάσεων σε συνεργασία με αλιείς και επιστήμονες. Το συνολικό σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που εξασφαλίζουν την διατήρηση των αλιευτικών πόρων για τις επόμενες γενιές.

Τέλος, ο κ. Αυγενάκης θίγει το ζήτημα των ‘λεσσεψιανών μεταναστών’, που είναι αλλόχθονα είδη από την Ερυθρά Θάλασσα και επισημαίνει την ανάγκη για ειδική μέριμνα για την αντιμετώπισή τους. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ο υπουργός βράβευσε την εταιρεία AquaDeep, που ειδικεύεται στην υδατοκαλλιέργεια, και αναγνωρίστηκε ως πρότυπο για την επένδυσή της στις νέες τεχνολογίες για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και ποσότητας με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την αύξηση της παραγωγής, με στόχο τη μείωση του κόστους.