Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοίνωσε σήμερα τα εξής:

 

Υπενθυμίζουμε στους επαγγελματίες αλιείς, ότι οι άδειες αλιείας των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, ανανεώνονται εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου ανανεώσεων (Οκτώβριος έως Δεκέμβριο κάθε έτους), οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους.

Η υποχρέωση υποβολής μηνιαίας δήλωσης παραγωγής, γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΟΣΠΑ από τους ίδιους τους αλιείς, με τη χρήση κωδικού που χορηγείται από την υπηρεσία μας, μέχρι την 12η του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς. Θα πρέπει δηλαδή πχ η μηνιαία δήλωση παραγωγής Ιουλίου να υποβληθεί μέχρι τις 12 Αυγούστου κ.ο.κ., ακόμη κι αν η παραγωγή είναι μηδενική (χωρίς αλιευτική δραστηριότητα).

Για τα σκάφη ολικού μήκους από 10 και άνω ισχύει η τήρηση ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής δεδομένων αλιευτικών δραστηριοτήτων (ERS) σε κάθε αλιευτικό ταξίδι.

Μετά από έλεγχο που έκανε η υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός πλοιοκτητών σκαφών με αλιευτική άδεια που λήγει το τέλος του 2023, είτε δεν τηρεί την υποχρέωση, είτε την τηρεί με παραλήψεις και πολύ μεγάλη καθυστέρηση.

Σας ενημερώνουμε ότι για τις ανανεώσεις 2023 για να γίνει η ανανέωση της αδείας αλιείας του σκάφους πρέπει μέχρι 15-09-2023 το αργότερο να έχει καταχωρηθεί η παραγωγή κάθε μήνα από τον Ιανουάριο 2022 έως και τον Αύγουστο του 2023. 

Παρακαλούνται οι αλιείς, για την αποφυγή ταλαιπωρίας για την τήρηση των υποχρεώσεων τους.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας, στα τηλ.: 28213 46506 και 28213 46507 και στο alieia.cha@crete.gov.gr.