•  

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για ψάρεμα με παραγάδι.